Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zakres tematyczny

Czasopismo poświęcone jest dziejom społecznym i gospodarczym Polski i powszechnym.

Dyscypliny naukowe reprezentowane w czasopiśmie: historia, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności