Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Komitet naukowy

Od numeru 86: Paweł Grata (University Rzeszowski, XX w.), Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku, średniowiecze), Natalia Jarska (IH PAN, redaktor, XX w.), Elżbieta Kościk (Uniwersytet Wrocławski, XIX-XX w., demografia historyczna), Edmund Kizik (Uniwerystet Gdański, nowożytność), Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku, redaktor statystyczny; nowożytność, demografia historyczna), Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski, historia gospodarcza), Krzysztof A. Makowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, XIX w.), Michał Przeperski (IH PAN, sekretarz redakcji, XX w.)

76-85 – 2015-2023: Paweł Grata (XX w.), Piotr Guzowski (średniowiecze), Dariusz Jarosz (redaktor; XX w.), Padraic Kenney (XX w.), Elżbieta Kościk (XIX–XX w., demografia historyczna), Cezary Kuklo (redaktor statystyczny; nowożytność, demografia historyczna), Krzysztof A. Makowski (XIX w.), Włodzimierz Mędrzecki (XX w.), Natalia Jarska (sekretarz; XX w.)

75 – 2015: Piotr Guzowski (średniowiecze), Elżbieta Kościk (XIX–XX w., demografia historyczna, historia gospodarcza), Cezary Kuklo (nowożytność, demografia historyczna), Krzysztof Makowski (XIX w.), Włodzimierz Mędrzecki (redaktor, XX w.), Urszula Dragan (sekretarz), Jolanta Rudzińska (redakcja prowadząca)

72–74 – 2012–2014: Piotr Guzowski (średniowiecze), Jacek Kochanowicz (redaktor, XX w., historia gospodarcza), Elżbieta Kościk (XIX–XX w., demografia historyczna, historia gospodarcza), Cezary Kuklo (nowożytność, demografia historyczna), Krzysztof Makowski (XIX w.), Włodzimierz Mędrzecki (redaktor, XX w.), Jolanta Rudzińska (sekretarz)

71 – 2011: Piotr Guzowski, Jacek Kochanowicz (redaktor), Cezary Kuklo, Krzysztof Makowski, Włodzimierz Mędrzecki (redaktor), Krzysztof Mikulski, Wojciech Morawski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

69–70 – 2009–2010: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (redaktor), Cezary Kuklo, Halina Manikowska, Włodzimierz Mędrzecki (redaktor), Krzysztof Mikulski, Wojciech Morawski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

66–68 – 2006–2008: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (redaktor), Cezary Kuklo, Halina Manikowska, Włodzimierz Mędrzecki (redaktor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

64–65 – 2004–2005: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (redaktor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (redaktor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

63 – 2003: Anna Bitner-Nowak, Radosław Gaziński, Jacek Kochanowicz (redaktor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (redaktor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

56/57–62 – 1996/1997–2002: Jacek Adamczyk (sekretarz), Anna Bitner-Nowak, Radosław Gaziński, Jacek Kochanowicz (redaktor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (redaktor), Krzysztof Mikulski

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności