Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Redakcja i Rada Redakcyjna

Redakcja

dr hab. Natalia Jarska – Redaktorka naczelna
Instytut Historii PAN 

dr hab. Piotr Guzowski – Zastępca redaktorki naczelnej
Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Paweł Grata
Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Elżbieta Kościk
Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Cezary Kuklo
Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Cecylia Leszczyńska
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Krzysztof Makowski
Uniwersytet im. Adama Mikiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki
Instytut Historii PAN

dr Michał Przeperski - Sekretarz redakcji
Instytut Historii PAN

Rafał Brodacki – Asystent sekretarza redakcji

Jolanta Rudzińska - Redakcja i korekta tekstów w j. polskim

Natalia Kłopotek - Tłumaczenie, redakcja i korekta streszczeń i tekstów w j. angielskim

 

Rada Redakcyjna

Prof. Andrzej Chwalba, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Prof. Padraic Kenney, Uniwersytet Kentucky

Prof. Michał Kopczyński, Uniwersytet Warszawski                   

Prof. Zsuzsanna Varga, Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie

Prof. Susan Zimmermann, Uniwersytet Środkowoeuropejski

Prof. Tomáš Klír, Uniwersytet Karola w Pradze

 

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności