Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Już w okresie międzywojennym narodziła się polska szkoła historii społeczno-gospodarczej, której twórcami byli Franciszek Bujak i Jan Rutkowski, a ostają stało się wydawane przez nich od 1931 r. czasopismo „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”. Po części było ono owocem oryginalnej myśli twórców, a po części czerpała inspirację z doświadczeń francuskich, powstałej nieco wcześniej, tzw. szkoły Annales, stworzonej przez Luciena Febvre’a i Marca Blocha, a biorącej swą nazwę od założonego w 1929 r. czasopisma „Annales d’Histoire Economique et Sociale”.

„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” zostały założone we Lwowie w 1931 roku, tam też ukazywały się aż do 1938 r. Później wydawane były w Poznaniu, a od tomu 56/57 (1996/1997) w Warszawie. 

Przez cały okres powojenny wydawcą pozostaje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, od 2004 r. w koedycji z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności