Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Archiwizacja prac przez autorów

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace w Internecie w ostatecznej wersji udostępnionej przez wydawcę, w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej, po ich opublikowaniu w wersji elektronicznej w niniejszym czasopiśmie. Redakcja dopuszcza publikowanie przez autorów tekstów w wersji preprint.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności