Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konflikt interesów

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Potencjalny jego wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy.

Autorzy proszeni są o ujawnienie wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów, w tym wszelkich relacji finansowych, osobistych lub innych z osobami lub organizacjami, które mogłyby niewłaściwie wpływać lub być postrzegane jako mające wpływ na ich pracę. Złożone do druku maszynopisy muszą zawierać wszystkie informacje, które można by uznać za potencjalny konflikt interesów.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności