Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Recenzenci współpracujący z czasopismem

Boroda Krzysztof – WHiSM, Uniwersytet w Białymstoku, średniowiecze
Buko Andrzej – IAE PAN, archeologiaCaban Wiesław – IH UJK, XIX w.
Chumiński Jędrzej – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, historia PRL
Datner Helena – ŻIH, XIX–XX w., historia Żydów
Drozdowski Marian – IH UAM, Akademia Pomorska w Słupsku (emeritus), historia nowożytna
Epsztein Tadeusz – IH PAN, XIX w.
Fihel Agnieszka – OBM UW, demografia historyczna
Franaszek Piotr – IH UJ, XIX w.
Główka Dariusz – IAE PAN, historia nowożytna
Hałagida Igor – IH UG, historia PRL
Janicki Tadeusz – WH UAM, XX w.
Janowski Maciej – IH PAN, XIX w.
Jurkiewicz Jan – WH UAM (emeritus), XX w.
Kaliński Janusz – SGH (emeritus), historia PRL
Kąkolewski Igor – Centrum Badań Historycznych w Berlinie, WNS UWM, historia nowożytna
Kochanowski Jerzy – IHS UW, historia PRL
Kofman Jan – Uniwersytet w Białymstoku, ISP PAN (emeritus), historia okresu międzywojennego
Kopczyński Michał – WH UW, Muzeum Historii Polski, historia nowożytna
Kowal Stefan – WH UAM (emeritus), XX w.
Kriegseisen Wojciech – IH PAN, historia nowożytna
Landau-Czajka Anna – IH PAN, XIX–XX w.
Molik Witold – IH UAM, XIX w.
Radosław Poniat, WHiSM, Uniwersytet w Białymstoku, średniowiecze
Przeniosło Marek – IH UJK, historia I wojny światowej
Słoń Marek – IH PAN, średniowiecze
Stola Dariusz – ISP PAN, Collegium Civitas, historia PRL
Tymiński Maciej – WNE UW, historia PRL
Wiślicz Tomasz, IH PAN, historia nowożytna
Zasztowt Leszek – IHN PAN, historia nauki

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności