Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXVIII, 2008

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

ANDRZEJ WYCZAŃSKI 13 IV 1924–22 III 2008 (Anna Kamler)ARTYKUŁY

Barbara Stępniewska-Holzer, Ludność żydowska w rzemiośle i wczesnej produkcji przemysłowej na Białorusi w pierwszej połowie XIX w.

Marta Przeniosło, Dochody nauczycieli państwowych szkół akademickich w II Rzeczypospolitej (na przykładzie matematyków)

Cecylia Leszczyńska, Nowe formy agresywnego merkantylizmu? Polityka dewizowo-kursowa w Polsce (1945–1947)

Mariusz Jastrząb, Reasekuracja w gospodarce zamkniętej. Działalność towarzystwa reasekuracyjnego Warta w latach 1949–1956

Jerzy Kochanowski, „Jesteśmy za biedni, aby urlop spędzać w kraju”. Masowa turystyka i nielegalny handel w latach sześćdziesiątych XX w. Perspektywa polska

Stefan Kowal, Handel polsko-niemiecki w latach 1918–2006 (uwarunkowania i etapy rozwoju)

 
DYSKUSJE

Piotr Guzowski, Kryzys gospodarczy późnego średniowiecza czy kryzys historiografii?

 
RECENZJE

Ubogi obraz konwentu dominikanów wrocławskich na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. O książce Krzysztofa Kaczmarka, Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu (Halina Manikowska)

La Fiscalità Nell’Economia Europea Secc. XIII–XVIII. Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries (Katarzyna Pękacka-Falkowska)


Gregory Clark, A farewell to alms. A brief economic history of the world (Jacek Kochanowicz)

Konrad Wnęk, Lidia A. Zyblikiewicz, Ewa Callahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938 (Cezary Kuklo)

Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa (1867–1939) (Janusz Żarnowski)

Krzysztof Narojczyk, Budowa badawczych baz danych w oparciu o historyczne źródła statystyczne (Marek Mrówczyński)

Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce (Jacek Kochanowicz)

Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? (Róża Rzeplińska)


SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Interdyscyplinarna konferencja naukowa Społeczne nierówności w obliczu choroby i śmierci – 26–29 IX 2007 r. (Agnieszka Zielińska-Nowicka)


WYKAZ SKRÓTÓW

 

powrot rdsg