Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXIX, 2018

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Grzegorz Wrona, Rewizja komisji skarbowej w ekonomii samborskiej w 1698 roku

Beata Lorens, Bazylianie jako właściciele dóbr klasztornych w drugiej połowie XVIII wieku

Mieczysław Jagłowski, System korporacyjny portugalskiego Nowego Państwa (1933–1974)


Tomasz Dywan, Przemysł gazowniczy we Lwowie w latach 1856–1914: przyczynek do dziejów industrializacji miasta


Janusz Żarnowski, Inteligencja polska, jej ewolucja historyczna przed wojną i w dobie powojennej


Ewelina Szpak, Personal hygiene and public health care in the Polish countryside after 1945 – propaganda against reality


Aneta Nisiobęcka, Adaptacja reemigrantów z Francji do komunistycznej rzeczywistości w Polsce Ludowej w latach 1945–1954


Kinga Woźniakowska, Codzienność w sudeckich sanatoriach w latach 1950–1966

 

MISCELLANEA


Kamila Radecka-Mikulicz, Obraz życia codziennego w Chełmie w 1928 roku na podstawie rubryki Fun Chełm un umgegent (Z Chełma i okolicy) publikowanej na łamach tygodnika „Chełmer Sztyme” (Głos Chełma)

 

POLEMIKI

Wojciech Morawski, Dlaczego warto dać sobie spokój z badaniami nad zacofaniem?

 

Anna Sosnowska, Dlaczego warto badań zacofanie?

 


RECENZJE

Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza
i samochody w Polsce 1945–1970, Warszawa 2017 (Dariusz Jarosz)

Prehistoria schizmy literacko-politycznej w świetle nowej biografii Zbigniewa Herberta. Andrzej Franaszek, Herbert: biografia, t. 1: Niepokój, t. 2: Pan Cogito, Kraków 2018 (Janusz Żarnowski)Mateusz Rodak, Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w Więzieniu Karnym Warszawa-Mokotów (1918–1939), Warszawa 2017 (Paweł Grata)


Doświadczanie Wielkiej Wojny. Janet S.K. Watson, Fighting Different Wars. Experience, Memory, and the First World War in Britain, Cambridge 2004 (Katarzyna Sierakowska)

Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy,
Warszawa 2018 (Natalia Jarska)


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Sprawozdanie z konferencji naukowej „80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku” – Rzeszów, 13–14 XI 2017 r.
(Bartosz Pasterski)

 

LISTA RECENZENTÓW (LIST OF PEER REVIEWERS)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg