Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXIII, 2013

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Guzowski, Demographic conditions of the functioning of peasant families at the turn of the Middle Ages

Krzysztof Boroda, Komu i do czego potrzebne były w XVI w. sumariusze podatkowe? O narodzinach planowania budżetowego we wczesnonowożytnym Królestwie Polskim


Radosław Poniat, Ludzie luźni w społeczeństwie Rzeczypospolitej szlacheckiej w kontekście badań nad cyklem życia


Alina Hinc, Kontakty między towarzystwami naukowymi na ziemiach polskich pod zaborami – stan i potrzeby badań


Aleksander Gotowicz, Wpływ warunków pracy na stan zdrowia robotników przemysłowych w guberni piotrkowskiej w 2. połowie XIX i na początku XX w.


Jerzy Kochanowski, (Nad)morskie pogranicza nowoczesności. Rostock, Kłajpeda i Tallin od lat 70. XIX do lat 20. XX w.


Oksana Dudko, Between the past and the future: Mass Rallies as the staging of the Ukrainian National Project (1911–1914)

Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, Powódź roku 1947. Z badań nad kontekstami klęsk elementarnych w Polsce po II wojnie światowej


Wołodymyr Hołowko, Tożsamość lokalna w przemysłowych regionach Ukrainy: Donieck i Dniepropietrowsk. Zarys problematyki


Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Miejsce badań kwantytatywnych we współczesnej historiografii polskiejMATERIAŁY

Jarosław Jastrzębski, Uposażenie profesora zwyczajnego polskiej państwowej szkoły akademickiej od 1 II 1934 do 30 IX 1939 r.ARTYKUŁY RECENZYJNE

Janusz Żarnowski, Uwagi o książce Marcina Zaremby, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys


W odpowiedzi Januszowi Żarnowskiemu (Marcin Zaremba)RECENZJE

Markus Cerman, Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800, Houndmills (Basingstoke)–New York 2012 (Jacek Kochanowicz)


Stéphane Minvielle, Dans l’intimité des familles bordelaises. Les élites et leurs comportements au XVIII siècle, Paris 2009 (Cezary Kuklo)


Małgorzata Karkocha, Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Łódź 2011 (Radosław Poniat)

Tomasz Głowiński, Feliks Młynarski, 1884–1972, Wrocław 2012 (Jacek Kochanowicz)


Jerzy Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939. Prawa cywilne i polityczne, Warszawa 2012 (Anna Landau-Czajka)


Łukasz Zamęcki, Polityka surowcowa II Rzeczypospolitej w latach 1935–1939 (analiza decyzyjna), Warszawa 2010 (Edyta Majcher-Ociesa)


Maksym Hon, Iz kriwdoju na samoti. Ukrajins’ko-jewrejs’ki wzajemyny na zachidnoukrajins’kych zemlach u składi Polszczi (1935–1939), Riwne 2005 (Włodzimierz Mędrzecki)


Paweł Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania, instytucje, działania, Rzeszów 2013 (Janusz Żarnowski)SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej”, Zabrze 14–15 XI 2013 r.
(Beata Nycz)


Współczesne źródła informacji – FADN
(Lucyna Błażejczyk-Majka)NOTKI O AUTORACHWYKAZ SKRÓTÓW

 

powrot rdsg