Social and Economic History Annals, vol. LXXIII, 2013

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Piotr Guzowski, Demographic conditions of the functioning of peasant families at the turn of the Middle Ages

Krzysztof Boroda, Who needed tax records in the 16th century and why? On budget planning at the start of the early modern period in Poland

Radosław Poniat, Vagabonds in the society of the Polish Nobles’ Commonwealth in the context of studies on life cycles

Alina Hinc, Contacts between academic societies in the lands of partitioned Poland – status of and need for research

Aleksander Gotowicz, The Impact of working conditions on the state of health of industrial workers in the Piotrków Guberniya in the second half of the 19th and first half of the 20th century

Jerzy Kochanowski, Coastal frontiers of modernity. Rostock, Memel and Tallinn from the 1870s to the 1920s.

Oksana Dudko, Between the past and the future: Mass Rallies as the staging of the Ukrainian National Project (1911–1914)

Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, The flood of 1947: from studies on the contexts of natural disasters in Poland after World War II

Wołodymyr Hołowko, The local identity of industrial regions of Ukraine: Donetsk and Dnepropetrovsk. An Outline

Piotr Guzowski, Radosław Poniat, The place of quantitative research in modern Polish historiography


 

MATERIALS

Jarosław Jastrzębski, Remuneration of a full professor in Polish state academic schools from 1 February 1934 to 30 September 1939


 

REVIEW ARTICLES

Janusz Żarnowski, Uwagi o książce Marcina Zaremby, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys


W odpowiedzi Januszowi Żarnowskiemu (Marcin Zaremba)


 

REVIEWS

Markus Cerman, Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800, Houndmills (Basingstoke)–New York 2012 (Jacek Kochanowicz)


Stéphane Minvielle, Dans l’intimité des familles bordelaises. Les élites et leurs comportements au XVIII siècle, Paris 2009 (Cezary Kuklo)


Małgorzata Karkocha, Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Łódź 2011 (Radosław Poniat)

Tomasz Głowiński, Feliks Młynarski, 1884–1972, Wrocław 2012 (Jacek Kochanowicz)


Jerzy Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939. Prawa cywilne i polityczne, Warszawa 2012
(Anna Landau-Czajka)


Łukasz Zamęcki, Polityka surowcowa II Rzeczypospolitej w latach 1935–1939 (analiza decyzyjna), Warszawa 2010 (Edyta Majcher-Ociesa)


Maksym Hon, Iz kriwdoju na samoti. Ukrajins’ko-jewrejs’ki wzajemyny na zachidnoukrajins’kych zemlach u składi Polszczi (1935–1939), Riwne 2005 (Włodzimierz Mędrzecki)


Paweł Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania, instytucje, działania, Rzeszów 2013 (Janusz Żarnowski)REPORTS AND COMMUNIQUES

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej”, Zabrze 14–15 XI 2013 r.
(Beata Nycz)


Współczesne źródła informacji – FADN
(Lucyna Błażejczyk-Majka)


ABOUT THE AUTHORS


LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg