Social and Economic History Annals, vol. LXXIX, 2018

TABLE OF CONTENT

ARTICLES

Grzegorz Wrona, An inspection of the royal treasury commission in the Sambor Crown Land in 1698

Beata Lorens, Basilian Fathers as owners of the monastic estates in the second half of the eighteenth century

Mieczysław Jagłowski, The corporate system of the Portuguese New State, 1933–1974


Tomasz Dywan, Gas industry in Lviv in 1856–1914: a contribution to the history of the city’s industrialisation


Janusz Żarnowski, Polish intellectuals, their historical evolution before and after the Second World War


Ewelina Szpak, Personal hygiene and public health care in the Polish countryside after 1945 – propaganda against reality


Aneta Nisiobęcka, Adaptation of repatriates from France to the communist reality of the Polish People’s Republic in 1945–1954


Kinga Woźniakowska, Everyday life in the Sudeten sanatoriums in 1950–1966

 

MISCELLANEA


Kamila Radecka-Mikulicz, Everyday life of Chełm in 1928 on the basis of “Fun Chełm un umgegent” – From Chełm and Its Neighbourhood, column published in the weekly Khelemer Shtime – The Voice of Chełm

 

POLEMICS

Wojciech Morawski, Dlaczego warto dać sobie spokój z badaniami nad zacofaniem?

 

Anna Sosnowska, Dlaczego warto badań zacofanie?

 


REVIEWS

Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza
i samochody w Polsce 1945–1970, Warszawa 2017 (Dariusz Jarosz)

Prehistoria schizmy literacko-politycznej w świetle nowej biografii Zbigniewa Herberta. Andrzej Franaszek, Herbert: biografia, t. 1: Niepokój, t. 2: Pan Cogito, Kraków 2018 (Janusz Żarnowski)Mateusz Rodak, Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w Więzieniu Karnym Warszawa-Mokotów (1918–1939), Warszawa 2017 (Paweł Grata)


Doświadczanie Wielkiej Wojny. Janet S.K. Watson, Fighting Different Wars. Experience, Memory, and the First World War in Britain, Cambridge 2004 (Katarzyna Sierakowska)

Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy,
Warszawa 2018 (Natalia Jarska)


REPORTS AND COMMUNIQUES

Sprawozdanie z konferencji naukowej „80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku” – Rzeszów, 13–14 XI 2017 r.
(Bartosz Pasterski)

 

LISTA RECENZENTÓW (LIST OF PEER REVIEWERS)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg