Social and Economic History Annals, vol. LXXVIII, 2017

TABLE OF CONTENT

ARTICLES

Anna Pomierny-Wąsińska, Luxury registered. On Florentine registers of expensive clothes and accessories of 1343–1345

Krzysztof Boroda, Petty nobility in the Polish Kingdom in the second half of the sixteenth century and its socio-economic importance

Sławomir Dryja,Taxes and fees levied on Cracow brewers in the sixteenth and first half of the seventeenth century. The czopowe tax reform under King Stefan Batory and its impact on Cracow brewing


Marzena Liedke, Piotr Guzowski, Financial problems of the Lithuanian Evangelic Unity in the first half of the seventeenth century in the light of records of provincial synods

Piotr Miodunka, Demographic and economic potential of small towns in southern Poland from the end of the sixteenth to the early nineteenth century


Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński, Regional development of the Polish lands under partitions. A comparison of the level of gross product per capita in the territories of modern Poland at the turn of the twentieth century, results of first estimations

Monika Kozłowska, The credit market in eighteenth-century Białystok in the light of municipal registers


Joanna Dzionek-Kozłowska, Kamil Kowalski, Rafał Matera, Geography Matters. Environmental Factors that Affected the “Take-Off” of Lodz

 


Elżbieta Adamczyk, On the history of local government finances. Finances of Polish municipalities at the beginning of reborn statehood, 1919–1923


Anna Landau-Czajka, Periodicals as the source of research on society. The peculiar case of Mały Przegląd

 


Małgorzata Przeniosło, The Faculty of Medicine of Stefan Batory University in Vilnius 1919–1939

 

Lucyna Błażejczyk-Majka, The use of cluster analysis in historical research on the example of infectious diseases incidence in districts of the Poznań Voivodeship in 1946


Janina Godłów-Legiędź, On the nature of economic phenomena and benefits of interdisciplinarity in social sciences

 

MISCELLANEA


Andrij Bezsmertnyj, Lviv’s associations of merchants in the interwar period

 

WSPOMNIENIE (IN MEMORIAM)

Krzysztof Makowski, Lech Trzeciakowski (1931–2017)

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE (ARTICLE REVIEWS)

Tomasz Związek, Notes on the edition: Księgi celne Korony z drugiej połowy XVI wieku, ed. Szymon Kazusek, Kielce 2017


REVIEWS

Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studia selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014 (Krzysztof Makowski)

Biografia pretekstowa, czyli rzecz o książce Zbigniewa Tucholskiego Profesor Antoni Xsiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw, Warszawa 2015 (Jan Kęsik)Problemy energetyczne Polski, cz. 1: Surowce, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski, Warszawa 2016 (Paweł Grata)


Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Kraków 2016 (Dariusz Jarosz)


REPORTS AND COMMUNIQUES

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: „Not Just Chernobyl. Ecological Dimensions of the History of Communism / Nie tylko Czarnobyl. Ekologiczne wymiary historii komunizmu” – Poznań, 21–22 IV 2016 r. (Karolina Bittner)


Komunikat z konferencji: „Mundurowi i cywile – społeczno-gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków” – Sobótka, 19–21 V 2017 r. (Patrick Starczewski)


Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu kultury PRL. Poradnictwo” – Poznań, 30 XI–2 XII 2016 r. (Ewa Martinek)


LISTA RECENZENTÓW (LIST OF PEER REVIEWERS)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg