Social and Economic History Annals, vol. LXVI, 2006

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Piotr Guzowski, Conditions for Peasant Economic Activity in Little Poland and Red Rus’ During the First Half of the Fifteenth Century in the Light of Locatio Documents

 

Jarosław Suproniuk, The Town Police and Police Regulations in Poland from the Thirteenth to the Sixteenth Century

 

Karolina Stojek-Sawicka, The Economic and Organisational Significance of Catholic Monasteries and Convents in the Life and Activity of the Radziwiłłs of Nieśwież in the Eighteenth Century

 

Stanisław Stępień, The Emergence of the Intelligentsia in the Absence of Own Statehood. The Ukrainian Intelligentsia in the Republic of Poland in the Years 1918-1939


MATERIALS

Witold Kula, Dochód społeczny ziem polskich w XVIII w., oprac. Jacek Kochanowicz


REVIEW ARTICLES

Mikołaj Szołtysek, Na zachodzie bez zmian – uwagi na marginesie pracy Mary S. Hartman,
The Household and the Making of History. A Subversive View of the Western Past


REVIEWS

Histoire de l’Europe urbaine, t. I: De l’Antiquité au XVIIIe siècle. Genèse des villes européennes, t. II : De l’Ancien Régime à nos jours. Expansion et limite d’un modèle (Cezary Kuklo)

Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym (Halina Manikowska)Ulrich Reuling, Daniel Stracke, Quedlinburg (Marek Słoń)Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania
(Halina Manikowska)


Ecrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques
(Andrzej Wyczański)


Michał Kopczyński, Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych (Cecylia Leszczyńska)

Emily S. Rosenberg, Financial Missionaries to the World. The Politics and Culture of Dollar Diplomacy, 1900–1930 (Juliusz Jabłecki)


Henryk Szlajfer, Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji (Jacek Kochanowicz)


Andrzej Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku (Janusz Żarnowski)Oleksandr Rublow, Zachidnoukrajinśka intelihencija u zahalnonacionalnych politycznych ta kulturnych procesach (1914–1939) (Włodzimierz Mędrzecki)


Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948 (Olga Linkiewicz)


Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii
(Marek Mrówczyński)LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg