Social and Economic History Annals, vol. LXV, 2005

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Methodology and Historiography

Ewa Domańska, On the Turn Towards Things in the Contemporary Humanities (Towards Non-anthropocentric History)

Mikołaj Szołtysek, Reproduction Capacity from an Economic Perspective and Demography of the Future

E. Igor Mineo, Szlachta średniowieczna w historiografii niemieckiej (i nie tylko) [Di alcuni usi della nobiltà medievale]


Witold Molik, The Formation of the Self-Knowledge of the Polish Intelligentsia in the Region of Poznań during the Nineteenth Century and the Early Twentieth CenturyRESEARCHES AND MATERIALS

Trade and Money

Grzegorz Myśliwski, Economic Ties between Wrocław and the Towns of Southern Germany and Switzerland (Thirteenth-Fifteenth Century)

Cecylia Leszczyńska, Łucja Lisiecka, The Market under Control – Interest Rates in the Second Republic

Zdzisława Szymańska-Chlebowska, The Professional Activity of Tradesmen in Greater Poland during the Inter-war Period

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, From Research into the Attitude of the Authorities of the Peoples Republic of Poland towards the Meat ShortageREVIEWS

Jacek Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu (Janusz Sztetyłło)


Sławomir Witkowski, Własność ziemska w kasztelanii bytomskiej w średniowieczu (Tomasz Jurek)


Waldemar P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts (Michał Kaczmarek)


Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508
(Krzysztof Boroda)


Domestic Service and the Formation of European Identity: Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th-21st Centuries
(Radosław Poniat)


Krzysztof A. Makowski, Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym (Barbara Holzer)


Małgorzata Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych (Maciej Tymiński)LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg