Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXXIV, 2022

SPIS TREŚCI/CONTENTS

ARTYKUŁY/ARTICLES

Michał J. Baranowski, O zapomnianej pladze, której pamięć przywrócono. Rewizja problemu
On a forgotten plague the memory of which has been restored. A review of the problem


Radosław Poniat, Jakub Kozłowski, Zróżnicowanie ekonomiczne właścicieli ziemskich w powiecie grodzieńskim w końcu XVIII wieku
Economic diversity of landowners in the poviat of Grodno at the end of the eighteenth century


Marian Wolski, O urzędzie koniuszego przemyskiego i królewskim stadzie koni pod Przemyślem
On the office of the Przemyśl equerry and the royal stud near Przemyśl


Jerzy Kuzicki, Kursy wojskowe, kształcenie zawodowe oraz praktyka rzemieślnicza uczestników emigracji polistopadowej we Francji w latach 1831–1834
Military courses, vocational training and craftsmen’s apprenticeship of the post-November emigrants in France in 1831–1834

Agata Świerzowska, Wincentego Lutosławskiego jarstwo w praktyce – od doświadczeń osobistych do „programowej wstrzemięźliwości”
Wincenty Lutosławski’s vegetarianism in practice – from a personal experiences to a ‘programme of abstinence’


Agata Gabiś, Jest chemia? Wrocławskie budynki uniwersyteckie po 1945 roku
Is there chemistry? Buildings of Wrocław University after 1945


Paweł Sasanka, Społeczny portret załogi Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu w 1956 r. na tle środowiska robotniczego
A social portrait of the staff of the Żerań Passenger Car Factory in 1956 against the background of the working class


Piotr Koryś, Maciej Tymiński, Rozwój regionalny w warunkach centralnego planowania. Przypadek Polski w latach 1960–1973
Regional development in conditions of the centrally planned economy. Case of Poland in 1960–1973

 


Małgorzata Machałek, Likwidacja państwowych gospodarstw rolnych i pierwszy etap przekształceń własnościowych państwowego sektora rolnego. Przyczynek do badań
Liquidation of state-owned farms and the first stage of ownership transformation in the state agricultural sector. A contribution to research

 


Maria Zuba-Ciszewska, Aneta Suchoń, Mirosław Urbanek, Economic, legal and social conditions for the development of dairy cooperatives in Poland: Historical implications and contemporary assessment from farmers

 

RECENZJE/REVIEWS
Karolina Sulej, Rzeczy osobiste. Opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady, Warszawa 2020 (Anna Landau-Czajka)

 


Anna Wylegała, Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wołowiec 2021 (Dariusz Jarosz)

 


Peter Šimon, Ivan Pilný, Peter Buday, Marek Repáň, Daniel Pivko, Alžběta Rösnerová, Ingrid Bábiková, Žofia Geričová, Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času. Nitriansky kraj, Castellum Nitra 2019 (Julia Polcyn)

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS
Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu Historii Gospodarczej, Paryż, 25–29 lipca 2022 r. (Damian Bębnowski)

 

 

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z RDSG (COLLABORATING REVIEWERS)

 

WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg