Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXIV, 2014

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Wstęp (Halina Manikowska)


Halina Manikowska, Od domus civium do pałacu komunalnego. Średniowieczne początki siedziby władz miejskich


Ferdinand Opll, Ratusz jako przestrzenne i prawne centrum rozwoju miasta. Rozważania i odniesienia do badań w Niemczech i Austrii od 1990 roku


Rafał Eysymontt, Symbolika ratuszy w przestrzeni miasta średniowiecznego. Wybrane przykłady


Bogusław Krasnowolski, Budowa i przebudowa ratusza w miastach Królestwa Polskiego do końca XVIII wieku


Kateřina Jíšová, Praskie ratusze – symboliczne czy rzeczywiste centra władzy?


Edmund Kizik, Ratusze wielkich miast Prus Królewskich w publicznych świętach władzy w XVI–XVIII wieku. Uwagi na marginesie projektu badawczego


Mateusz Wyżga, Ceremonie na ratuszu krakowskim w XV–XVIII wieku


Agnieszka Bartoszewicz, Ratusz w małych miastach polskich
w XV–XVI wieku

Zdzisław Noga, Ratusz – archiwum pamięci


Bogdana Petryszak, Ratusz i jego rola w kształtowaniu archiwum i kancelarii miasta Lwowa w późnym średniowieczu


Mateusz Goliński, Finanse ratusza w średniowieczu


Karolina Szlęzak, Wydatki na utrzymanie ratusza w Krakowie XVI–XVIII wieku


Agata Gradzińska, Finanse złotoryjskiego ratusza w drugiej połowie
XVII wieku

 

 

RECENZJE

Metamorfozy społeczne, t. 3: Janusz Żarnowski, Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy, Warszawa 2011 (Cezary Kuklo)


Jeremy Adelman, Wordly Philosopher. The Odyssey of Albert O. Hirschman, Princeton 2013 (Jacek Kochanowicz)


Cecylia Leszczyńska, Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Jacek Kochanowicz)


Anna Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce. Codzienna, sportowa, wieczorowa, ślubna, dziecięca, bielizna, Warszawa 2013 (Dorota Zamojska)


Raimo Pullat, Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, tłum. Elżbieta Juga, Anna Juga-Szymańska, Kraków 2013 (Mateusz Rodak)


Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w perspektywie codzienności, Inowrocław–Toruń 2013 (Włodzimierz Mędrzecki)


Katherine Lebow, Unfinished Utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish Society, 1949–56, Ithaca–London 2013 (Jacek Kochanowicz)

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą
(Elżbieta Kościk)

Współczesne źródła informacji – Bank Światowy
(Lucyna Błażejczyk-Majka)

NOTKI O AUTORACH


LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z RDSG


WYKAZ SKRÓTÓW

 

 

powrot rdsg