Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXX, 2010

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

 
STANISŁAW TRAWKOWSKI 9 X 1920–24 XI 2008 (Halina Manikowska)MATERIAŁY Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „BUDŻETY I KSIĘGOWOŚĆ MIEJSKA W POLSCE NA TLE EUROPY ŚRODKOWEJ OD PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA DO SCHYŁKU OKRESU NOWOŻYTNEGO (XIV – POCZĄTEK XIX W.)”


Wstęp (Roman Czaja, Edmund Kizik)

Janusz Tandecki, Rachunkowość i księgi rachunkowe miast pruskich w średniowieczu. Wstęp do problematyki

Mateusz Goliński, Zmiany w budżecie Wrocławia w XIV–XV w. (w świetle bieżącego stanu badań)

Marcin Starzyński, Budżet Krakowa na przełomie XIV i XV w.

Urszula Sowina, Ze studiów nad dochodami i wydatkami na studnie i wodociągi Krakowa w XIV–XVI w.

Zdzisław Noga, Budżet miasta Krakowa na przełomie XVI i XVII w.


Stanisław A. Sroka, Budżet miasta Bardiowa w XV w.


Cezary Kardasz, Rady miast nadbałtyckich na rynku renty w XIV i pierwszej połowie XV w. (Elbląg, Ryga, Rewal)

Marcin Grulkowski, Cło funtowe a działalność kancelarii Głównego Miasta Gdańska w XIV–XV w.

Rafał Kubicki, Dochody z młynów w gospodarce komunalnej Gdańska i Elbląga od drugiej połowy XV do XVIII w.

Sławomir Kościelak, Lokaty i renty klasztorne na kontach gdańskiej kamlarii w XVI–XVIII w. Uwagi wstępne

 

RECENZJE (REVIEWS)

Jan Luiten van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective, 1000–1800, London–Boston 2009 (Jacek Kochanowicz)


John Watts, The Making of Polities. Europe, 1300–1500, Cambridge–New York 2009 (Anna Obara)

Wasyl Inkin, Silśke suspilstwo hałyćkoho Prykarpattia u XVI–XVIII stolittjach. Istoryczni narysy, Lwiw 2004 (Maciej Janowski)

Joyce Burnette, Gender, Work and Wages in Industrial Revolution Britain, Cambridge 2008 (Radosław Poniat)


Artur Markowski, Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008 (Krzysztof A. Makowski)


Anja Wilhelmi, Lebenswelten von Frauen der deutschen Oberschicht im Baltikum (1800–1939). Eine Untersuchung anhand von Autobiografien, Wiesbaden 2008 (Mariola Kondracka)

Tadeusz Kowalik, WWW.TRANSFORMACJA.PL, Warszawa 2009 (Jacek Kochanowicz)KOMUNIKAT

Powstanie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej (Wojciech Morawski)


WYKAZ SKRÓTÓW (LIST OF ABBREVIATIONS)

 

powrot rdsg