Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXVII, 2007

ZESZYTY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Miron Urbaniak, Powstanie i rozwój Jaworzyny Śląskiej (Koenigszelt). Przyczynek do przebiegu procesów modernizacyjnych na Śląsku w latach 1848–1939

Grzegorz Krzywiec, Wokół genezy polskiego nacjonalizmu integralnego. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1904)

Dariusz Jarosz,
Polaków drogi do własnego mieszkania w latach osiemdzie­siątych XX w. Wybrane zagadnienia

Hubert Wilk,
Ekonomiczne efekty współzawodnictwa pracy w latach 1947–1955


MATERIAŁY 


Agnieszka Zielińska-Nowicka,
Parafia rzymskokatolicka Świętych Janów w Toruniu w latach 1793-1914. Wybrane zagadnienia demograficzne

 

RECENZJE 


Leonhard Schumacher,
Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych (Katarzyna Balbuza)

Elizabeth Foyster, Martial Violence an English Family History, 1660–1857 (Iwona Kulesza-Woroniecka)


Laurent
Heyberger, Lo révolution des corps. Décroissance et croissance staturale des habitants des villes et des campagnes en France: 1780-1940 (Radosław Poniat)

Agnieszka Zabłocka-Kos,
Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807-1858 (Anna Bitner-Nowak)

Anna Landau-Czajka, Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce mię­dzywojennej (Dorota Zamojska)

Historia Polski w liczbach,t. II: Gospodarka (Janusz Żarnowski)


WYKAZ SKRÓTÓWpowrot rdsg