Jan Rutkowski (8 IV 1886-21 V 1949) - twórca tzw. szkoły poznańskiej, specjalizował się w dziejach gospodarczych Polski XVI-XIX w. Wieloletni – od 1919 r. - profesor Uniwersytetu Poznańskiego, kierownik katedry historii gospodarczej tej uczelni. Wcześniej, w 1918 r. włączył się w prace związane z tworzeniem Głównego Urzędu Statystycznego, prowadził też wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Handlowej. Od 1924 członek korespondent, a od 1932 r. członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; należał także m.in. do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.