Social and Economic History Annals, vol. LXXVI, 2016

p007 0 00 01CONTENTS

ARTICLES

Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Standards of living and quality of life in international historiography. Overview of
research and problems


Michał Kopczyński, Body height as a measure of the standard of living: Europe, America and Asia

Mikołaj Malinowski, Measuring backwardness. Comparison of the most important estimates of material standards of living in pre-industrial Poland


Cecylia Leszczyńska, Level of living of Polish citizens in the interwar period, and its diversifi cation


Wiktor Krajniak, Between milling and electrifi cation. Social and economic conditions for exploiting the energy potential of the Bóbr River from the Middle Ages until 1945

Piotr Łozowski, Loan market structure in old Warsaw in the years 1427–1453

p007 0 00 01Bożena Czwojdrak, Size of courts of the Polish rulers in the Late Middle Ages and Early Modern period


Monika Ogiewa-Sejnota, Duties of offi cials at the court of Johann Friedrich, Duke of Stettin


Dariusz Łukasiewicz, Sarmatism and Prussia in the 18th century and the early 19th century


Piotr Franaszek, Diet of Galician peasants in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century


Agnieszka Szudarek, How to face modernity? Debate surrounding the model of a German noblewoman on the pages of Deutsches Adelsblatt at the turn of the 20th century

Magdalena Jakś-Ivanovska, Professors of Poznań University in the years 1919–1939. A socio-demographic portrait


Dariusz Jarosz, The issue of water pollution in Poland in the years 1945–1961: introduction to research


Hubert Wilk, Attempts of modernising the Polish machine industry in the second half of the 1960s. The case of Fiat 125p

Agata Gabiś, Wrocław’s Kuźniki housing estate: circumstances of its creation and the analysis of the spatial and architectonic development plan
 

Regina Pacanowska, Origins of Polish cosmetics companies in the 1980s


REVIEWS

Monika Maludzińska, „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa 2014 (Mateusz Rodak)

Błażej Brzostek, Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek, Warszawa 2014 (Janusz Żarnowski)


Jędrzej Chumiński, Robotnicy polscy 1945–1989. „Stary” i „nowy” ośrodek przemysłowy na przykładzie Krakowa i Wrocławia, Wrocław 2015 (Hubert Wilk)


Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, t. 1, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Warszawa 2015 (Jarosław Dulewicz)


REPORTS AND COMMUNIQUES

Komunikat z konferencji „Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków” – Sobótka,
20–22 V 2016 (Patrick Starczewski)

Sprawozdanie z konferencji „Nie (tylko) Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989 – geneza, funkcjonowanie, znaczenie” – Warszawa, 9–10 VI 2016 (Tadeusz Ruzikowski)


Sprawozdanie z konferencji naukowej „Studia nad przestępczością gospodarcza na ziemiach polskich. Polska Ludowa: przestępczość gospodarcza w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego” – Poznań, 7–8 IV 2016 (Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz)

POLEMICS

Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Opinie szlachty krakowskiej w II połowie XVII w. o kryzysie i naprawie pieniądza. Głos polemiczny

LIST OF PEER REVIEWERS


LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg