Social and Economic History Annals, vol. LXXIV, 2014

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Introduction (Halina Manikowska)


Halina Manikowska, From domus civium to a communal palace. The medieval beginnings of the seat of municipal authorities


Ferdinand Opll, The Town Hall as the focus of the spatial and political system in the city’s development: considerations and references to relevant German and Austrian research since 1990

Rafał Eysymontt, The symbolism of town halls in medieval cities.
Selected examples

Bogusław Krasnowolski, The construction and reconstruction of town halls in the cities of the Kingdom of Poland until the end of the 18th century

Kateřina Jíšová, Town halls in Prague – a symbolic or real centre of power?


Edmund Kizik, Town halls in large towns in Royal Prussia on public holidays in the 16th–18th century. Marginal notes on the research project

Mateusz Wyżga, Ceremonies at the town hall in Kraków from the 15th to 18th century

Agnieszka Bartoszewicz, The town hall in small Polish towns from the 15th to the 16th century

Zdzisław Noga, Town hall – an archive of memories


Bogdana Petryszak, The town hall and its role in shaping the archives and chancellery of the town of Lwów in late medieval times

Mateusz Goliński, Town hall fi nances in the Middle Ages


Karolina Szlęzak, Expenditure to maintain the town hall in Kraków from the 16th to 18th century

Agata Gradzińska, The finances of the Złotoryja town hall in the second half of the 17th century

 

REVIEWS

Metamorfozy społeczne, t. 3: Janusz Żarnowski, Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy, Warszawa 2011 (Cezary Kuklo)

Jeremy Adelman, Wordly Philosopher. The Odyssey of Albert O. Hirschman, Princeton 2013 (Jacek Kochanowicz)

Cecylia Leszczyńska, Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Jacek Kochanowicz)

Anna Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce. Codzienna, sportowa, wieczorowa, ślubna, dziecięca, bielizna, Warszawa 2013 (Dorota Zamojska)

Raimo Pullat, Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, tłum. Elżbieta Juga, Anna Juga-Szymańska, Kraków 2013 (Mateusz Rodak)

Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w perspektywie codzienności, Inowrocław–Toruń 2013 (Włodzimierz Mędrzecki)

Katherine Lebow, Unfinished Utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish Society, 1949–56, Ithaca–London 2013 (Jacek Kochanowicz)

 

 

REPORTS AND COMMUNIQUES

Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą (Elżbieta Kościk)


Współczesne źródła informacji – Bank Światowy (Lucyna Błażejczyk-Majka)

 

ABOUT THE AUTORS


LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z RDSG

 


LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg