Social and Economic History Annals, vol. LXXII, 2012

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

p007 0 00 01Wspomnienie o Profesorze Jakubie Goldbergu (Cezary Kuklo)ARTYKUŁY
(ARTICLES)


Mikołaj Malinowski, The costs and benefits of microfinance. The market for Dutch East India Company transportbrieven in 18th century Amsterdam


Rafał Kubicki, Windmills in the Żuławy Region during the First Half of the Fifteenth Century


Szymon Słomczyński, “There are sick people everywhere – in cities, towns and villages”. The course of the Spanish flu epidemic in Poland


Bartosz Ogórek, The Fertility of the Population of the Second Republic. Research Applying Princeton European Fertility Project Indices


Paweł Grata, The Tax Policy of the Second Republic. An Outline


Maciej Tymiński, The Centrally Planned “Escape from the Peripheries”. A Comparison of the Economic Growth of Poland and Spain in 1950–1975

Dariusz Jarosz, Annuitants and Old Age Pensioners in the Polish Social Insurance System in 1944–1958. Material Situation and Survival StrategiesREVIEW ARTICLES


Piotr Łozowski, O pożytkach z kwantyfikacji w badaniach nad średniowiecznymi testamentami. Uwagi o pracy Beaty Możejko, Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku


REVIEWS

Tomáš Sedláček, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, wstęp V. Havel, tłum. D. Bakalarz, Warszawa 2012 (Olaf Bergmann)


Aleksander Bołdyrew, Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 2011 (Karol Łopatecki)


Mateusz Wyżga, Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej, Kraków 2011 (Tomasz Wiślicz)


Nikolaus Olaf Siemaszko, Das oberschlesische Eisenhüttenwesen 1741–1860. Ein regionaler Wachstumssektor, Stuttgart 2011 (Elżbieta Kościk)


Denis Sdvižkov, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, tłum. J. Górny, red. A. Kożuchowski, Warszawa 2012 (Christian Myschor)


Adam Walaszek, Życie na pograniczu i „życie pomiędzy”. Polacy w zagłębiu antracytowym w Luzerne County, Pensylwania, z innymi grupami w tle, Kraków 2011 (Włodzimierz Mędrzecki)


Andrzej Żor, Kronenberg. Dzieje fortuny, Warszawa 2011 (Piotr Koryś)


Technology and the Making of the Netherlands. The Age of Contested Modernization, 1890–1970, red. J. Shot, A. Rip, H. Lintsen, Cambridge, Mass. 2010 (Jacek Kochanowicz)

Philipp Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, tłum. T. Gabiś, Poznań 2012; Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. B. Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa 2011; Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012 (Joanna Wawrzyniak)


Dagmara Jajeśniak-Quest, Stahlgiganten in der sozialistischen Transformation. Nowa Huta in Krakau, EKO in Eisenhüttenstadt und Kunčice in Ostrava, Wiesbaden 2010 (Janusz Żarnowski)


Maciej Tymiński, Partyjni agencji. Analiza instytucjonalna działalności lokalnych instancji PZPR w przemyśle (1945–1955), Warszawa 2011 (Elżbieta Kościk)


Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce XX wieku
, red. D. Jarosz, Wrocław 2012 (Włodzimierz Mędrzecki)


Dariusz Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010 (Cecylia Leszczyńska)


Mathias Wagner, Die Schmugglergesellschaft. Informelle Ökonomien an der Ostgrenze der Europäischen Union. Eine Etnographie, Bielefeld 2011 (Jerzy Kochanowski)


REPORTS AND COMMUNIQUES

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje” – Katowice, 6–7 IX 2012 (Beata Nycz)


Sprawozdanie z konferencji „Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej” – Wrocław, 18–20 X 2012 (Piotr Guzowski)


Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej” – Zabrze, 15–16 XI 2012 (Beata Nycz)


Internetowe bazy danych w badaniach nad historią społeczno-gospodarczą (Piotr Guzowski, Radosław Poniat)


Współczesne źródła informacji – EUROSTAT (Lucyna Błażejczyk-Majka)Biblioteka Cyfrowa Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca w Warszawie (Krzysztof A. Makowski)

LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg