Social and Economic History Annals, vol. LXXI, 2011

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

 
ARTICLES


Jacek Kochanowicz, Anna Sosnowska, The Economic History of Pre-partition Poland – an Abandoned Territory?


Marcin Danielewski, Korabniki, Niewody and Rybitwy in the Region of Kujawy as Service Settlements Connected with the Ducal Water Regale


Mateusz Rodak, Illegal Gambling in the Second Republic of Poland. A Research Reconnaissance

Wojciech Chudzik, Economic-financial Aspects of the Functioning of the Territorial Self-government with the Central Industrial Region Investments, 1936–1939

Tomasz Flasiński, The Wizard from the Land of the Dollar, or on the Interpretation of Sources


MATERIALS

Konrad Rzemieniecki, Struktura własności ziemskiej i jej dochodów w województwie kijowskim w 1789 r.


Jarosław Jastrzębski, Uposażenie profesora zwyczajnego polskiej państwowej szkoły akademickiej w okresie od 1 X 1923 do 31 I 1934 r.
REVIEWS


Michael Mitterauer, Why Europe. The Medieval Origins of Its Special Path, tłum. G. Chapple, The University of Chicago Press, Chicago–London 2010 (Piotr Guzowski)


Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku
, red. U. Augustyniak, Warszawa 2009 (Marzena Liedke)


Thomas David, Nationalisme économique et industrialisation. L’expérience des pays de l’Est (1789–1939), Genève 2009 (Jacek Kochanowicz)


Agnieszka Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008 (Maciej Moszyński)


Marie-Bénédicte Vincent, Serviteurs de l’Etat. Les élites administratives en Prusse de 1871 à 1933, Paris–Belin 2006 (Christian Myschor)


Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960
, hrsg. von H. Schultz, A. Harre, Wiesbaden 2010 (Janusz Żarnowski)


Małgorzata Ruchniewicz,Wieś zachodniobiałoruska 1944–1953. Wybrane aspekty, Wrocław 2010 (Włodzimierz Mędrzecki)


Sylwia Kuźma-Markowska, Zdrowe matki, chciane dzieci. Ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois (1923–1941), Warszawa 2009 (Katarzyna Sierakowska)


Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010 (Tadeusz Janicki)


Jerry Z. Muller, Capitalism and the Jews, Princeton 2010 (Jacek Kochanowicz)REPORTS AND COMMUNIQUES


Sprawozdanie z konferencji „Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku” – Łódź, 28–29 IX 2010 (Piotr Guzowski)


Sprawozdanie z konferencji „Upieniężnienie – kiedy moneta staje się pieniądzem” – Nowa Sól 25–26 XI 2010 (Piotr Guzowski)


Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą – na drodze do ożywienia badań nad gospodarką i społeczeństwem (Elżbieta Kościk)


p007 0 00 01LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg