Social and Economic History Annals, vol. LXX, 2010

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

 
STANISŁAW TRAWKOWSKI 9 X 1920–24 XI 2008 (Halina Manikowska)MATERIAL FROM A CONFERENCE URBAN BUDGETS AND BOOKKEEPING IN POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL EUROPE FROM THE LATE MIDDLE AGES TO THE END OF THE MODERN ERA (FOURTEENTH CENTURY – EARLY NINETEENTH CENTURY)”

Introduction (Roman Czaja, Edmund Kizik)

p007 0 00 01Janusz Tandecki, Bookkeeping and Accounting Books in the Towns of Mediaeval Prussia. Introduction

Mateusz Goliński, Changes in the Budget of Wrocław during the Fourteenth-Fifteenth Century (in the Light of Current Research

Marcin Starzyński, Budget of Krakow at the Turn of the 14th and 15th Centuries

Urszula Sowina, From Studies on Revenues and Expenses Connected with Wells and the Water Supply System in Cracow from the Fourteenth to the Sixteenth Century

Zdzisław Noga, The Budget of the Town of Cracow at the Turn of the Sixteenth Century

Stanisław A. Sroka, The Budget of the Town of Bardiow in the Fifteenth Century

Cezary Kardasz, Baltic Town Councils on the Rent Market in the Fourteenth Century and the First Half of the Fifteenth Century, Elbląg, Riga, Rewal

Marcin Grulkowski, The Pfundzoll and the Activity of the Chancery of the Main Town of Gdańsk in the Fourteenth-Fifteenth Century

Rafał Kubicki, Revenues from Mills in the Communal Economy of Gdańsk and Elbląg from the Second half of the Fifteenth Century to the Eighteenth Century

Sławomir Kościelak, Monastic Deposits and Rents in the Accounts of the Gdańsk Kämmerei in the Sixteenth-Eighteenth CenturyREVIEWS

Jan Luiten van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective, 1000–1800, London–Boston 2009 (Jacek Kochanowicz)


John Watts, The Making of Polities. Europe, 1300–1500, Cambridge–New York 2009 (Anna Obara)

Wasyl Inkin, Silśke suspilstwo hałyćkoho Prykarpattia u XVI–XVIII stolittjach. Istoryczni narysy, Lwiw 2004 (Maciej Janowski)

Joyce Burnette, Gender, Work and Wages in Industrial Revolution Britain, Cambridge 2008 (Radosław Poniat)

Artur Markowski, Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008 (Krzysztof A. Makowski)

Anja Wilhelmi, Lebenswelten von Frauen der deutschen Oberschicht im Baltikum (1800–1939). Eine Untersuchung anhand von Autobiografien, Wiesbaden 2008 (Mariola Kondracka)

Tadeusz Kowalik, WWW.TRANSFORMACJA.PL, Warszawa 2009 (Jacek Kochanowicz)KOMUNIKAT

Powstanie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej (Wojciech Morawski)


LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg