Social and Economic History Annals, vol. LXIX, 2009

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

 
BRONISŁAW GEREMEK 6 III 1932–13 VII 2008 (Halina Manikowska)ARTICLES

Anna Obara, The Reception of Western Economic Views in Poland to the Turn of the Thirteenth Century – the State of Research

Aleksander Bołdyrew,Horse Breeding and Trade in Poland during the Sixteenth Century

Anna Miesiąc-Stępińska, Konrad Rzemieniecki, A Uniate Peasant Family in the Land of Chelmno at the End of the Eighteenth Century

Jędrzej Chumiński,PUWP Members in Polish Industrial Enterprises in 1949–1956

Dariusz Grala, The Recreation of the Private Sector in Conceptions of Economic Reforms in Poland in 1989

Michał Łuczewski,The Polish Peasant in Theory and Practice

Janusz Żarnowski, Twenty Years after the Breakthrough


MATERIALS

Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Toruńska ustawa aptekarska z 1623 r.

Szymon Kazusek, W sprawie sprzedaży szlacheckiego zboża w Gdańsku w połowie XVIII w. (na przykładzie korespondencji Zachariasza Kulikiewicza, szypra księcia Pawła Karola Sanguszki z 1741 r.)

Artur Czuchryta, Materiały do dziejów gospodarczych w latach 1918–1939 w państwowym archiwum obwodu wołyńskiego w ŁuckuREVIEWS

W odpowiedzi Halinie Manikowskiej (Krzysztof Kaczmarek)


Sprostowanie do odpowiedzi Krzysztofa Kaczmarka (Halina Manikowska)


Pomiędzy tą i tamtą stroną: Agnieszka Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku oraz Helena Datner, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku (Dorota Zamojska)

Życie codzienne w czasie I wojny światowej: Maureen Healy, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire. Total War and Everyday Life in World War I oraz Roger Chickering, The Great War and Urban Life in Germany. Freiburg, 19141918 (Katarzyna Sierakowska)

Krzysztof Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie (Joanna Wawrzyniak)

Zbigniew Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji (Tomasz Flasiński)


LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg