Social and Economic History Annals, vol. LXVIII, 2008

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

p007 0 00 01ANDRZEJ WYCZAŃSKI 13 IV 1924–22 III 2008 (Anna Kamler)ARTICLES

Barbara Stępniewska-Holzer, The Jewish Population and the Crafts and Early Industrial Production in Byelorussia during the First Half of the Nineteenth Century

Marta Przeniosło, The Incomes of Academic Teachers in State Schools of the Second Republic (upon the Example of Mathematicians

Cecylia Leszczyńska, New Forms of Aggressive Mercantilism? The Foreign Currency Rate Policy in Poland

Mariusz Jastrząb, Reinsurance in a Closed Economy. The Actvity of the Warta Company in the Years 1949–1956

Jerzy Kochanowski, „We are too poor to spend our vacations at home”. Mass-scale Tourism and Illegal Trade in the 1960s. The Polish Perspective

Stefan Kowal, Polish-German Trade in the Years 1918–2006 (Conditions and Stages of Development)


DISCUSSIONS

Piotr Guzowski, An Economic Crisis in the Late Middle Ages or a Crisis of Historiography?

REVIEWS

Ubogi obraz konwentu dominikanów wrocławskich na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. O książce Krzysztofa Kaczmarka, Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu (Halina Manikowska)

La Fiscalità Nell’Economia Europea Secc. XIII–XVIII. Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries (Katarzyna Pękacka-Falkowska)


Gregory Clark, A farewell to alms. A brief economic history of the world (Jacek Kochanowicz)

Konrad Wnęk, Lidia A. Zyblikiewicz, Ewa Callahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938 (Cezary Kuklo)

Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa (1867–1939) (Janusz Żarnowski)

Krzysztof Narojczyk, Budowa badawczych baz danych w oparciu o historyczne źródła statystyczne (Marek Mrówczyński)

Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce (Jacek Kochanowicz)

Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? (Róża Rzeplińska)


CONFERENCES’ REPORTS

Interdyscyplinarna konferencja naukowa Społeczne nierówności w obliczu choroby i śmierci – 26–29 IX 2007 r. (Agnieszka Zielińska-Nowicka)


LIST OF ABBREVIATIONS

 

powrot rdsg