Franciszek Bujak (16 VIII 1875-21 III 1953) - historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski, twórca tzw. szkoły lwowskiej (badania nad historią osadnictwa, klęskami elementarnymi, historią cen, wielką własnością ziemską). Profesor historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1909-1918, w 1919 r. związał się z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Wyższą Szkołą Handlową w Warszawie, już jako profesor zwyczajny. W latach 1921-1941 wykładał na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a od 1946 do 1952 r. znów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracował z Polską Akademią Umiejętności, której był członkiem korespondentem od 1917, a członkiem czynnym od 1922 r.; w latach 1932-1934 i 1936-1937 sprawował funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, a pomiędzy 1933 i 1937 r. był prezesem Towarzystwa Naukowego we Lwowie.