Social and Economic History Annals, vol. LXVII, 2007

ISSUES

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Miron Urbaniak, The Origin and Development of Jaworzyna Śląska (Koenigszelt). A Contribution to the History of Modernisation in Silesia in 1848–1939

Grzegorz Krzywiec, On the Origin of Polish Integral Nationalism. The Case of Roman Dmowski (1886–1904)

Dariusz Jarosz, The Poles’ Paths to their Own Homes in the 1980s. Selected Problems

Hubert Wilk, The Economic Effects of Labour Competition in the Years 1947–1955

MATERIALS
Agnieszka Zielińska-Nowicka,
The Roman Catholic Parish of St. Johns in Torun in the Years 1793-1914. Selected Demographic Problems


REVIEWS

Leonhard Schumacher,
Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych (Katarzyna Balbuza)

Elizabeth Foyster, Martial Violence an English Family History, 1660–1857 (Iwona Kulesza-Woroniecka)


Laurent
Heyberger, Lo révolution des corps. Décroissance et croissance staturale des habitants des villes et des campagnes en France: 1780-1940 (Radosław Poniat)

Agnieszka Zabłocka-Kos,
Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807-1858 (Anna Bitner-Nowak)

Anna Landau-Czajka, Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce mię­dzywojennej (Dorota Zamojska)

Historia Polski w liczbach,t. II: Gospodarka (Janusz Żarnowski)


WYKAZ SKRÓTÓW
(LIST OF ABBREVIATIONS)


powrot rdsg