LISTA RECENZENTÓW WSPOŁPRACUJĄCYCH Z RDSG

Boroda Krzysztof – Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku, średniowiecze

Buko Andrzej – IAE PAN, archeologia

Bylina Stanisław – IH PAN, średniowiecze

Caban Wiesław – IH UJK, XIX w.

Cała Alina – ŻIH, XIX–XX w., historia Żydów

Chumiński Jędrzej – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, historia PRL-u

Datner Helena – ŻIH, XIX–XX w., historia Żydów

Drozdowski Marian – IH UAM, Akademia Pomorska w Słupsku, historia nowożytna

Epsztein Tadeusz – IH PAN, XIX w.

Fihel Agnieszka – WNE UW, demografia historyczna

Franaszek Piotr – IH UJ, XIX w.

Główka Dariusz – IAE PAN, historia nowożytna

Hałagida Igor – IH UG, historia społeczna

Janicki Tadeusz – IH UAM, XX w.

Janowski Maciej – IH PAN, XIX w.

Jarosz Dariusz – IH PAN, historia PRL-u

Jurkiewicz Jan – IH UAM, XX w.

Kaliński Janusz – SGH, historia PRL-u

Kąkolewski Igor – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Muzeum Historii Polski historia nowożytna

Kizik Edmund – IH UG, historia nowożytna

Kochanowski Jerzy – IH UW, historia PRL-u

Kofman Jan – Uniwersytet w Białymstoku, ISP PAN, historia okresu międzywojennego

Kołodziejczyk Dariusz – IH UW, historia nowożytna

Kopczyński Michał – IH UW, Muzeum Historii Polski, historia nowożytna

Kowal Stefan – IH UAM, XX w.

Kriegseisen Wojciech – IH PAN, historia nowożytna

Landau-Czajka Anna – IH PAN, XIX–XX w.

Leszczyńska Cecylia – WNE UW, historia II RP

Manikowska Halina – IH PAN, średniowiecze

Molik Witold – IH UAM, XIX w.

Przeniosło Marek – IH UJK, historia I wojny światowej

Słoń Marek – IH PAN, średniowiecze

Stola Dariusz – ISP PAN, Collegium Civitas, historia PRL-u

Tymiński Maciej – WNE UW, historia PRL-u

Zaremska Hanna – IH PAN, średniowiecze, historia Żydów

Zasztowt Leszek – IHN PAN, historia nauki