Rada Redakcyjna

Prof. Andrzej Chwalba (XIX w.), Instytut Historii UJ

Prof. Jarosław Hrycak (XX w.), Instytut Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego (Institute for Historical Research, Lviv University)

Prof. Krzysztof Mikulski (historia nowożytna), Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Prof. Alexei Miller (XIX w.), Instytut Informacji Naukowej w Naukach Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk (Institute for Scientific Information in Social Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow); Department of History, Central European University, Budapest

Prof. Jerzy Strzelczyk (średniowiecze), Instytut Historii UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Prof. Philipp Ther (XIX i XX w.), Historisch-kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien

Prof. Jan Luiten van Zanden (XIX i XX w.), Research Institute for History and Culture, Utrecht University (Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht)

 

 

Redaktor naczelny: prof. Dariusz Jarosz

Sekretarz redakcji: dr Natalia Jarska

Asystent redakcji: Rafał Brodacki

Redakcja i korekta tekstów w j. polskim: Jolanta Rudzińska

Tłumaczenie, redakcja i korekta streszczeń i tekstów w j. angielskim: Natalia Kłopotek