Procedura recenzowania tekstów publikowanych w "Rocznikach Dziejów Społeczenych i Gospodarczych"


1. Propozycję artykułu ocenia wstępnie członek Komitetu Redakcyjnego, specjalizujący się w danej tematyce.
2. Następnie do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
3. Publikacja przekazana do recenzowania nie zawiera nazwiska autora(ów), może jednak zawierać pewne dane o autorze, pomocne w recenzowaniu (np. o stopniu naukowym). Autor(zy) nie znają również tożsamości recenzentów.
4. Recenzenta nie mogą łączyć z autorem jakiekolwiek relacje osobiste i zawodowe.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną, w postaci ustalonego przez Komitet Redakcyjny formularza (zamieszczonego także na stronie internetowej naszego czasopisma).
6. Nazwiska recenzentów współpracujących z Redakcją RDSG są zamieszczone na stronie internetowej naszego czasopisma.