Komitet Redakcyjny

Paweł Grata (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego; XX w.), Piotr Guzowski (zastępca redaktora naczelnego; Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku; IH PAN; średniowiecze), Dariusz Jarosz (redaktor naczelny; IH PAN; XX w.), Padraic Kenney (Indiana University Bloomington; XX w.), Elżbieta Kościk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; XIX–XX w., demografia historyczna), Cezary Kuklo (redaktor statystyczny; Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku; nowożytność, demografia historyczna), Krzysztof A. Makowski (Instytut Historii UAM; XIX w.), Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN; XX w.), Natalia Jarska (sekretarz redakcji; IH PAN; XX w.)

t. 75 – 2015: Piotr Guzowski (średniowiecze), Elżbieta Kościk (XIX-XX w., demografia historyczna, historia gospodarcza), Cezary Kuklo (nowożytność, demografia historyczna), Krzysztof Makowski (XIX w.), Włodzimierz Mędrzecki (redaktor, XX w.), Urszula Dragan (sekretarz), Jolanta Rudzińska (redakcja prowadząca)

t. 72-74 – 2012-2014: Piotr Guzowski (średniowiecze), Jacek Kochanowicz (redaktor, XX w., historia gospodarcza), Elżbieta Kościk (XIX-XX w., demografia historyczna, historia gospodarcza), Cezary Kuklo (nowożytność, demografia historyczna), Krzysztof Makowski (XIX w.), Włodzimierz Mędrzecki (redaktor, XX w.), Jolanta Rudzińska (sekretarz)

t. 71 – 2011: Piotr Guzowski, Jacek Kochanowicz (redaktor), Cezary Kuklo, Krzysztof Makowski, Włodzimierz Mędrzecki (redaktor), Krzysztof Mikulski, Wojciech Morawski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

t. 69-70 – 2009-2010: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (redaktor), Cezary Kuklo, Halina Manikowska, Włodzimierz Mędrzecki (redaktor), Krzysztof Mikulski, Wojciech Morawski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

t. 66-68 – 2006-2008: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (redaktor), Cezary Kuklo, Halina Manikowska, Włodzimierz Mędrzecki (redaktor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

t. 64-65 – 2004-2005: Anna Bitner-Nowak, Jacek Kochanowicz (redaktor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (redaktor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (sekretarz)

t. 63 – 2003: Anna Bitner-Nowak, Radosław Gaziński, Jacek Kochanowicz (redaktor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (redaktor), Krzysztof Mikulski, Jolanta Rudzińska (sekretarz) 

t. 56/57-62 – 1996/1997-2002: Jacek Adamczyk (sekretarz), Anna Bitner-Nowak, Radosław Gaziński, Jacek Kochanowicz (redaktor), Jan Kofman, Cezary Kuklo, Halina Manikowska (redaktor), Krzysztof Mikulski

 

Tłumaczenie tekstów na jęz. angielski: Monika Lipińska

Redakcja tekstów angielskojęzycznych: Anne-Marie Fabianowska